PROJEKTŲ ATRANKA IR ĮGYVENDINIMAS

 

VEIKLA:

„Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, įgyvendinama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, paramos sutartį Nr. 63VS-KL-16-1-00094-PR001.

Vietos projektų įgyvendinimo rezultatai:

Eil. Nr. PARAIŠKOS Nr.

 

Pareiškėjas Paraiškos administracinio  vertinimo rezultatas Paraiškos tvirtinimo rezultatai Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą Informacija apie projekto priežiūrą
ŽRVVG PAK NMA PAK
1. SVEN-AKVA-6.1.1-3-1 UAB „Voster“ Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas Priežiūra
2. SVEN-AKVA-6.2.3-4-1 Palangos kultūros ir jaunimo centras Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas
3. SVEN-AKVA-6.2.3-6-1 VšĮ Palangos investicijų valdymas Teigiamas Patvirtintas Atmesta
4. SVEN-AKVA-6.2.3-7-1 VšĮ Palangos investicijų valdymas Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas
5. SVEN-AKVA-6.1.1-8-1 UAB „Voster“ Teigiamas Patvirtintas Atmesta
6. SVEN-AKVA-9.1.2-9-1 Palangos m. savivaldybės administracija Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas Priežiūra
7. SVEN-AKVA-6.1.1-10-1 UAB „Voster“ Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas Priežiūra
8. SVEN-AKVA-6.1.1-12-1 Tapino individuali prekybos įmonė Teigiamas Patvirtintas Atmesta
9. SVEN-AKVA-6.1.2-13-1 SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija” Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendinamas
10. SVEN-AKVA-6.1.2.-14-1 Tapino individuali prekybos įmonė Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendinamas
11. SVEN-AKVA-6.1.2.-15-1 S. Jarulio įmonė Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendinamas