PROJEKTŲ ATRANKA IR ĮGYVENDINIMAS

 

VEIKLA:

„Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, įgyvendinama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, paramos sutartį Nr. 63VS-KL-16-1-00094-PR001.

Vietos projektų įgyvendinimo rezultatai:

Eil. Nr. PARAIŠKOS Nr.

 

Pareiškėjas Paraiškos vertinimo rezultatai Paraiškos tvirtinimo rezultatai Informacija apie projekto įgyvendinimo eigą Informacija apie projekto įgyvendinimo užbaigimą
ŽRVVG NMA
1. SVEN-AKVA-6.1.1.-3-1 UAB „Voster“ Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendinamas
2. SVEN-AKVA-6.2.3.-4-1 Palangos kultūros ir jaunimo centras Teigiamas Patvirtintas Patvirtintas Įgyvendintas Įgyvendintas
3. SVEN-AKVA-6.2.3-6-1 VšĮ Palangos investicijų valdymas Teigiamas Patvirtintas