VEIKLOS DOKUMENTAI


Asociacijos Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Asociacijos Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatai

Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų gaunamą mėnesinį darbo užmokestį nuo 2017.07.03– 2017.12.31