NUORODOS


 

Palangos miesto  savivaldybė
http://www.palanga.lt/

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
http://www.zum.lt/

Nacionalinė mokėjimo agentūra
http://www.nma.lt/

Viešųjų pirkimų tarnyba
http://www.vpt.lt

Lietuvos Respublikos seimas
http://www.lrs.lt/

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
http://www.zuv.lt/

Europos žvejybos regionų tinklas
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/lt

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f0e0c401c2811e69e24a0d5d821547a

  1. Įsakymas 3D-5 2017-01-03 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“administravimo taisyklių patvirtinimo(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
  2. Įsakymas 3D-647 2015-08-20  skaičiavimo metodikų patvirtinimo(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
  3. Įsakymas 3D-627 2015-08-06 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
  4. Įsakymas 3D-75 2015-02-09 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
  5. Nutarimas 907 2014-09-03 Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014─2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo(Lietuvos Respublikos Vyriausybė)