STRATEGIJA 2016-2023 M.

 

Asociacija Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŠŽRVVG) pradeda įgyvendinti ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016-2023 m. ŠŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Šventosios žuvininkystės regiono plėtros procesus. ŠŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

ŠŽRVVG kviečia vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovus aktyviai dalyvauti, įgyvendinant vietos plėtros strategijoje numatytus prioritetus ir priemones ir teikti paraiškas paramai gauti vietos projektams. Daugiau informacijos apie ŠŽRVVG, Vietos plėtros strategiją, jos įgyvendinimo priemones, reikalavimus pareiškėjas, kvietimus teikti paraiškas vietos projektams įgyvendinti rasite:

ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m.