STRATEGIJA 2016-2023 M.

 

 

ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (NAUJA REDAKCIJA. Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2023-02-15 Nr. 8D-79(5.50 E)


ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (NAUJA REDAKCIJA. Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2021-12-16 8D-510 (5.50E)


ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (NAUJA REDAKCIJA. Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2020-09-30 8D-396 (5.50E)

Inicijuotas III keitimas. 2020-02-21 


ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (NAUJA REDAKCIJA. Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2019-12-05 8D-439 (5.50E).

Inicijuotas II keitimas. 2019-10-15


ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (NAUJA REDAKCIJA. Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2019-05-21 8D-189 (5.50)

Inicijuotas I keitimas


ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 m. (Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, patvirtinto Žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-106, posėdžio protokolu 2017-11-07 8D- 531(5.50)