STRATEGIJA 2016-2023 M.

 

 

Asociacija Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŠŽRVVG) pradeda įgyvendinti ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2023-2027 m. ŠŽRVVG savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Šventosios žuvininkystės regiono plėtros procesus. ŠŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

Parengtą ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2023-2027 m. galite rasti čia