FARNET atstovų viešnagė Šventosios ŽRVVG teritorijoje

2020 m. sausio 15 d. Palangoje ir Šventojoje lankėsi FARNET tematinė ir teritorinė kordinatorė – Urszula Budzich Tabor; FARNET Renginių organizatorė – Claire Guillotin Street ir FARNET geografinis ekspertas Lietuvai – Simona Utaraitė. Susitikime su FARNET atstovėmis dalyvavo ir pristatė Šventosios ŽRVVG teritoriją Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Vaidas Šimaitis.

Susitikimo metu Šventosios ŽRVVG pirmininkas V. Šimaitis pristatė Šventosios ŽRVVG veiklą, parengtos ir įgyvendinamos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016-2023 m. , jos įgyvendinus ir įgyvendinamus Vietos projektus bei planuojamas veiklas.

Šventosios ŽRVVG  savo veiklą grindžia žuvininkystės bendruomenės, verslo ir valdžios įtraukimu į Šventosios žuvininkystės regiono plėtros procesus. ŠŽRVVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į regiono ekonomikos pažangą, gyventojų užimtumo didinimą bei darnaus vystymosi užtikrinimą.

FARNET paramos skyrius (angl. Farnet Support Unit) yra techninės pagalbos komanda, kurią įsteigė Europos Komisija, kad padėtų įgyvendinti bendruomenės inicijuotą  vietos plėtrą (BIVP) pagal Europos Jūrų Reikalų ir žuvininkystės Fondą (EJRŽF). Jis glaudžiai bendradarbiauja su Jūrų reikalų generaliniu direktoratu (DG MARE), valstybių narių administracijomis, nacionaliniais žuvininkystės tinklais ir su žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis (ŽRVVG) bei kitomis institucijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant BIVP, sukurdamas „mokymosi tinklą“, jungiantį vis populiaresnes BIVP žinias ir patirtį iš visos Europos. Jį sudaro nuolatinė 10 žmonių komanda, įsikūrusi Briuselyje, kuriai padeda 18 regionų ekspertų.

Ką FARNET daro:

  • Kaupia žinias ir gebėjimus, susijusius su bendruomenės inicijuota vietos plėtra;
  • Nustatyto ir skleidžia sėkmingus atsakymus į pagrindinius pakrančių, žuvininkystės ir akvakultūros sričių iššūkius visoje Europoje;
  • Užtikrina informacijos srautą tarp suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių bendruomenės inicijuotoje vietos plėtroje;
  • Remia bendradarbiavimą tarp ŽRVVG su kitomis vietos plėtros partnerystėmis visoje Europoje ir už jos ribų.

Kaip FARNET tai daro:

  • Teikia ekspertų patarimus ir pagalbą ŽRVVG ir administracijoms;
  • Organizuoja renginius: tarptautinius seminarus, konferencijas;
  • Leidiniai: įprastas elektroninis FARNET Flash, kasmetinis FARNET žurnalas, teminiai ir metodiniai vadovai bei kitos techninės ataskaitos;
  • FARNET svetainė ir socialinė žiniasklaida.

Daugiau informacijos:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/about/who-is-who/farnet-support-unit_en

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/about_en