Informacija apie Šventosios ŽRVVG Vietos plėtros strategijos keitimą

2019 m. gegužės 2 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijoje vyko Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, patvirtinto žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-106, posėdis, kurio metu pritarta Šventosios ŽRVVG vietos plėtros strategijos tikslinimo vertinimo ataskaitai ir siūlomam VPS įgyvendinimo problemų sprendimui –keisti VPS.

Daugiau informacijos rasite spausdami šią nuorodą.