Kviečiame į Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos pristatymą

2023 m. rugsėjo 7 d., 17.30 val. Bendruomenės namuose (Jūratės g. 11) vyks Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos, rengiamos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, pristatymas ir svarstymas kartu su Palangos miesto savivaldybės bendruomene.

Daugiau informacijos teirautis el. p. ramune.urboniene@palanga.lt