Kviečiame susipažinti su Šventosios ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu

Asociacija “Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė” rengia Šventosios ŽVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“, kuri yra finansuojama iš Europos sąjungos ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Kviečiame susipažinti su Šventosios ŽRVVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektu ir pateikti pastabas ir pasiūlymus iki š.m. rugpjūčio 29 d.