Kvietimas dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą

Asociacija „Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ rengia Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektą 2023 – 2029 m.

Asociacija „Šventosios žuvininkystės vietos veiklos grupė“ kviečia Palangos miesto bendruomenę, žvejus, nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas ir vietos savivaldą ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą.

Anketa siekiama išsiaiškinti Palangos miesto bendruomenės poreikius, norus ir lūkesčius, kad jie būtų atliepti šiuo metu rengiamoje Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijoje.

Rengiamos vietos plėtros strategijos tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

Vietos plėtros strategija bus įgyvendinama Palangos miesto savivaldybėje pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos III prioritetą.

Nuoroda į apklausos anketą