Kvietimas dalyvauti informaciniuose – konsultaciniuose renginiuose

ASOCIACIJA ŠVENTOSIOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KVIEČIA PALANGOS m. sav.

BENDRUOMENĘ, ŽVEJUS, VERSLININKUS, VIETOS VALDŽIOS ATSTOVUS

dalyvauti informaciniuose/konsultaciniuose renginiuose

Kviečiame bendruomenes, žvejus ir visus suinteresuotus Palangos m. sav.  gyventojus išsamiai susipažinti su numatytais Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. įgyvendinimo prioritetais, priemonėmis, reikalavimais pareiškėjams, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planu, generuoti projektines idėjas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Informaciniai/konsultaciniai renginiai vyks Viešbučio ir paslaugų komplekse ,,Pajūrio sodyba” Mokyklos g. 50A, Palanga/Šventoji. Vieno renginio trukmė 4  val.  

Informacinių/konsultacinių renginių tvarkaraštis

Pradžia Tema
2017-12-09
9 val. VPS prioritetas Nr. I „Regiono ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“: įgyvendinimo priemonių, reikalavimų pareiškėjams, kvietimų pristatymas
13 val. VPS prioritetas Nr. I „Regiono ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“: konsultacijos/projektinių idėjų generavimas
2017-12-10
  9 val. VPS prioritetas Nr. II „Prielaidų įsidarbinimo galimybių didinimui ir tvariai regiono plėtrai sudarymas“: įgyvendinimo priemonių, reikalavimų pareiškėjams, kvietimų pristatymas
13 val. VPS prioritetas Nr. II „Prielaidų įsidarbinimo galimybių didinimui ir tvariai regiono plėtrai sudarymas“: konsultacijos /projektinių idėjų generavimas

Kviečiame dalyvauti!

Šventosios ŽRVVG vardu

Pirmininkas Vaidas Šimaitis