KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę ,,PRIDĖTINĖ VERTĖ, PRODUKTŲ KOKYBĖ IR NEPAGEIDAUJAMOS PRIEGAUDOS PANAUDOJIMAS“ (Nr. BIVPAKVA-4).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) skelbiamas interneto svetainėje www.sventosioszrvvg.lt, taip pat FSA popierinis variantas prieinamas Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g. 52, LT-00340 Palanga.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021-06-07 9 val. iki 2021-07-07 15 val. Paraiškos priimamos adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga darbo dienomis: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., informavus tel. 8 611 46462.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g. 52, LT-00340 Palanga, tel. 8 611 46462 ir el. paštu sventosioszrvvg@gmail.com darbo dienomis: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.