KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę „Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) :

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022-03-01 9 val. iki 2022-04-04 17 val.  Paraiškos priimamos adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga darbo dienomis: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., informavus tel. 8 611 46462.

Remiamos veiklos: Šventosios jūrų uosto funkcionavimo užtikrinimas siekiant kurti palankią žvejybos verslui aplinką.

Didinant regiono ekonominį gyvybingumą ir kuriant naujas darbo vietas su žvejyba susijusiose veiklose labai svarbus palanki verslui aplinka. Šventosios jūrų uostas ir jo aplinkos menkai pritaikyti smulkiam žuvininkystės verslui. Perdavus jį valdyti Palangos miesto savivaldybei, labai svarbu sudaryti galimybes gerinti pagrindinę uosto paskirtį: aptarnauti žvejybos laivus, atlikti pirminį žuvų apdorojimą, plėtoti prekybą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji įstaiga, savivaldybė ir/ar jos įmonė (registruoti Šventosios ŽRVVG teritorijoje).

Vietos projektų paraiškos priimamos iš pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga (informavus tel. 8 611 46462).

Vietos projektų paraiškos pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) ir pavėluotai yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Vietos projektų paraiškų pareiškėjai apie tai informuojami per 5 (penkias) darbo dienas.