KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir
akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę „Regioninių žvejybos tradicijų puoselėjimas“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.

Kvietimo nuoroda.