KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

 

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – Šventosios ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. “ (toliau – VPS) priemonę „ Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2).

Vietos projektų finansavimo aprašas (toliau FSA) skelbiamas interneto svetainėje www.sventosioszrvvg.lt, taip pat FSA popierinis variantas prieinamas Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g 62, LT -000128, Palanga.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-07-10 9.00 val. iki 2019-09-02 15.00 val. Paraiškos priimamos adresu Mokyklos g. 62, LT-00128, prieš tai apie jų pateikimą informavus telefonais:+370 656 84886; +370 611 46462.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonu: tel. +370 611 30211; +370 656 84886; +370 611 46462 ir elektroniniu paštu adresu: sventosioszrvvg@gmail.com.