KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę ,,Žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas įvairinant ekonominę veiklą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1).

Daugiau informacijos apie 8 kvietimą čia.