KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti  vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2023 m. (toliau – VPS) priemonę Žvejams reikalingos infrastruktūros kūrimas“ (kodas  BIVP-AKVA-SAVA-3) :

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021-01-01 9 val. iki 2021-02-27 17 val. Paraiškos priimamos adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga darbo dienomis: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., informavus tel. 8 611 46462.

Remiamos veiklos: investicijos į žvejams žvejybai reikalingos infrastruktūros sukūrimą, siekiant, kad sukurta infrastruktūra būtų patraukti ir regiono gyventojams bei lankytojams, kurioje jie galėtų susipažinti su žvejybos veiklos, sugaunamo laimikio apdirbimo ypatumais, galėtų tiesiogiai iš žvejų įsigyti žuvies, paruoštos pagal regionui būdingą receptūrą. Infrastruktūra turėtų sukurti erdvę žvejybos veiklos reprezentavimui, naudojant ir tautinio paveldo elementus, žvejų bendravimui ir bendradarbiavimui bei naujų iniciatyvų generavimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys (nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybė) registruoti Šventosios ŽRVVG teritorijoje.

Vietos projektų paraiškos priimamos iš pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Šventosios ŽRVVG būstinėje adresu Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga (informavus tel. 8 611 46462).

Vietos projektų paraiškos pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) ir pavėluotai yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Vietos projektų paraiškų pareiškėjai apie tai informuojami per 5 (penkias) darbo dienas.