Patvirtinti Šventosios ŽRVVG projektų atrankos kriterijai

Asociacija Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŠŽRVVG), įgyvendindama ŠVENTOSIOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016-2023 m., finansuojamą Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo bei Nacionalinio biudžeto lėšomis (Vietos plėtros strategija), parengė vietos projektų atrankos kriterijus, kuriems LR Žemės ūkio ministerijoje buvo pritarta 2018 m. sausio 09 d.

Numatoma visų pirma finansuoti tuos vietos projektus, kurie skirti vietos žvejybos verslo skatinimui,  kuriuos įgyvendinus bus sukuriama daugiau darbo vietų, diegiamos inovacijos, bendradarbiaujama tarp žvejų ir mokslininkų, įtraukiami jauni žmonės.

2018 m. metais ŠŽRVVG planuoja suorganizuoti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal visas vietos plėtros strategijos priemones.