Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

2019 m. balandžio 18 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Voster“ pasirašė  Vietos projekto „Šventosios regiono žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas kuriant darbo vietas“ vykdymo sutartį Nr. SVEN-AKVA-6.1.1-3-1/63VS-PV-18-1-05034.

Projektas įgyvendinamas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 „Žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas įvairinant ekonominę veiklą“

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. sausio 31 d.